In 2020 wordt het uniform onder handen genomen. Nieuwe uniformstukken worden aangekocht.

In  2020 worden we geboekt voor vooral optredens in België, maar ook in Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Begin maart 2020 worden we getroffen door een pandemie met het CoViD19 Virus, waardoor alle evenementen worden afgelast. Vele optredens van El Fuerte en Jong El Fuerte worden geschrapt. Alsnog kunnen beide groepen toch 15 maal optreden.

Onze lesgevers zijn Aaron Louwyck voor het slagwerk, Cedric Troispont voor de lyrasectie en Lennert Schreel voor de drill, steeds onder supervisie van Jurrie Delporte.

Het ledenaantal stagneert bij de Anciens op 93 en het aantal leden bij Jong El Fuerte stagneert op 62.

De Staff van EF aanvaardt in 2020 aanvankelijk 23 opdrachten in binnen- en buitenland, waarvan er slechts 8 worden uitgevoerd door El Fuerte en 7 door Jong El Fuerte.